Grondwerken

  • Grondverzet, met en zonder afvoer van bodem
  • Aanvullingen en ophogingen al dan niet met verdichting
  • Graven van bedding voor wegenbouw
  • Graven van rioolsleuven
  • Uitgraven van kelders
  • Bouwrijp maken van terreinen (bv industrieterreinen)
  • Verhuring van graafmachines met of zonder machinist
  • Ook werken in onderaanneming

Contacteer ons!    +32 475 / 45 28 98

Vraag vrijblijvend uw offerte aan! Vraag aan